User login

Egyedi alkalmazásfejlesztés

Egyedi üzleti alkalmazások fejlesztése és meglévők kiegészítése

Mobil alkalmazások fejlesztése

Mobil alkalmazás fejlesztés minden platformra

Tanácsadás

Az adott feladatra a legmegfelelőbb technológiák felderítése

Referencia munkák

Forgalom Felügyeleti Rendszer

Egy olyan webalkalmazás megalkotása volt a cél, mellyel egyidőben több forgalmi csomópontot valós időben lehet felügyelni. A felügyeletet egyidőben több személy végezheti, heti 7 nap, napi 24 órában. Az alkalmazásnak folyamatosan kell működnie, a karbantartási időt minimálisra csökkentve.

Gyógyszerkereső Webalkalmazás

Egy olyan webalkalmazás fejlesztése volt a cél mely szervesen illeszkedik a már kialakitott web oldalba ugyanakkor új funkciókat valósít meg. Nevezetesen, a skandináviában fellelhető gyógyszerek keresése különböző jellemző szerint: szín, alak, nagyság, stb. Egy könnyen használható és nagy terhelést bíró alkalmazás fejlesztése volt a cél, mivel az oldalt bárki használhatja, aki egy ismeretlen gyógyszert talál és fontos annak beazonosítása.

A TARIC2 rendszer átírása az új TARIC3 elvek szerint

A Vám- és Pénzügyőrségnél 2004. május elsejével üzembe állított TARIC2 rendszer átírásra szorult, mivel az EU az új TARIC3 rendszert szorgalmazza, hogy a tagországoknál 1-2 éven belül bevezetésre kerüljön. Magyarország azon tagországok között volt, melyek az új rendszer bevezetése első pillanatától használhatta azt minden előnyével.

TARIC2 rendszer kiegészítése Árú Osztályozási Funkciókkal

A feladat egy olyan rendszer kidolgozása volt, mely szervesen integrálható a Vám-és Pénzügyörség által használt TARIC2 rendszerbe. A bevezetésre új Árúosztályozási Funkciók segítségével lehetőség van a különböző áruosztályozási rendelkezésekben (pl. HR Magyarázat, Áruosztályozási rendeletek, stb.) keresőszavas- és vámtarifaszám szerinti keresésre. A feladat része volt ezen dokumentumok hatékony feltöltése a rendszerbe és karbantartáa. Az igazi kihivás a feladat végrehajtása során az volt, hogy hogyan tegyük lehetővé a dokumentumok hatékony feltöltését és darabolását, hisz sok esetben több ezer oldalas dokumentumokat kellett 1-10 oldalas részekre szétszedni.

Raktárkezelő rendszer - AJAX, RIA technológiák

A raktárkezelő rendszert egy magyarországi ügyfelünknek fejlesztettük ki. A web alkalmazás elsődleges célja a raktáraik egységes kezelése, a bennük tárolt gyártási alapanyagok gyors megtalálása, a készletek fogyásának nyilvántartása és a minimális szint alá csökkent készletekről való értesítés. Az alkalmazásban lehe­tőséget kellet biztosítanunk a felhasználók jogosultságának több szintű kezelésé­re, a beszállítók és kapcsolattartóik adatainak nyilvántartására, valamint a rend­szer raktárba való be- és kitárolásához felhasználói felületet kellett biztosítani a vezeték nélküli hálózaton a rendszerhez kapcsolódó kézi számítógépeknek (PDA) és vonalkód leolvasóknak, melyekkel a raktárosok a raktáron belül, vonalkódok alapján el tudják végezni a különböző raktározási műveleteket, valamint informá­ciót kaphatnak egy adott termék raktárbeli pozíciójáról. A fejlesztést a Web2-es (SmartClient) technológia felhasználásával végeztük el.

Pages